A.3.2.1.2. Zajednica male i velike vodene leće

A.3.2.1.2. Zajednica male i velike vodene leće (As. Lemno-Spirodeletum polyrrhizae W. Koch 1954) – Pripada svezi Lemnion minoris de Bolós et Masclans 1955. Ovu vodenjarsku zajednicu izgrađuju Lemna minor i Spirodela polyrrhiza, a značajna je za razmjerno tople vodene bazene. Rasprostranjena je i u kontinentalnom i u primorskom dijelu Hrvatske.