Sava – susret kulture i prirode

U sklopu projekta “Sava kultura Natura”, u Velikoj Gorici u Muzeju Turopolja10. prosinca 2015, godine, održan je seminar “Sava – susret kulture i prirode” kojem je cilj predstaviti ljepote i zaštićenu prirodu nedjeljivu od kulturnih vrijednosti Posavine i ljudi koji tu žive,

U okviru programa održane su prezentacije o projektu, vrijednostima ekološke mreže NATURA 2000 i kriterijima kako se definiraju područja ekološke mreže, predstavljena su područja ekološke mreže u Zagrebačkoj županiji, poljoprivreda i program ruralnog razvoja u NATURA područjima te korištenje prirodnih dobara i postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

U sklopu seminara otvorena je izložba na otvorenom koja omogućava posjetiteljima upoznavanje s prirodnim vrijednostima, očuvanim krajolicima, tradicijama i kulturnom baštinom Posavine, a više o ovoj temi može se pronaći i u brošuri istog naslova.

Tijekom siječnja seminar i izložba će biti održani u Sisačko-moslavačkoj i Brodsko-posavskoj županiji, a u veljači u sklopu eko-sajma u Zagrebu.