Provođenje monitoringa kockavice

Na području rada Ustanove, na lokacijama koje predstavljaju nizinske vlaže livade, u protekla dva tjedna obavljao se monitoring kockavice (Fritillaria meleagris). Monitoring je odrađen u suradnji sa učenicima i djelatnicima  osnovnih škola sa područja Sisačko-moslavačke županije. Na području Jazvenika prebrojavanje je obavljeno na 3 kvadratne plohe, a monitoring su obavljali učenici 4. razreda O.Š.  Sela. Na području Međurića monitoring je obavljen zajedno sa učenicima P.Š. Međurić, a na području Janja Lipe sa učenicima P.Š. Banova Jaruga. Na području Okola monitoring je obavljen zajedno sa učenicima O.Š. Ludina.