Projekt Natura SMŽ – Provedeno opremanje Info točaka na 4 lokacije

U sklopu projekta Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje Edukativno-prezentacijskog centra Natura SMŽ planirana je aktivnost izgradnje Info točaka na 4 lokacije koja je provedena u 2020. godini. Nakon toga, uslijedilo je provođenje aktivnosti opremanja navedenih Info točaka. Opremanje se odnosi na postavljanje totema koji, svaki za svoje područje, ima za cilj informirati i educirati posjetitelje o zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u kojima se nalazi. Info točke se nalaze na području regionalnog parka Moslavačka gora sa temom prirodna baština, značajnog krajobraza Kotar šuma sa temom šumske ptice – dupljašice, park šume Brdo Djed u Hrvatskoj Kostajnici na temu šišmiši, te ekološke mreže Zrinska gora na temu Petrinjčica.