Potpisan ugovor o izvođenju radova gradnje vidikovaca na 3 lokacije

Dana 03. lipnja 2019. godine sklopljen je Ugovor o izvođenju radova gradnje vidikovaca na 3 lokacije. Ugovor su sklopili Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije u svojstvu naručitelja i Petreković, uslužni obrt u svojstvu izvođača radova. Gradnja vidikovaca, kao sastavni dio projekta Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra Natura SMŽ, izvodi se za potrebe provođenja edukativnih aktivnosti u prirodi. Vidikovci će biti visine 6,2 m, te izrađeni od drveta te će svaki vidikovac biti tematski uređen u skladu sa područjem u kojem se nalazi. Vidikovac u Sunjskom polju biti će uređen na temu ptice grabljivica, vidikovac u Odranskom polju na temu ptice močvarica, a na Zrinskog gori na temu vuka. Unutrašnjost vidikovca oblikovati će se prezentacijskim dizajnom na određenu temu, prikazujući glavne karakteristike skupine te različitosti između karakterističnih vrsta.