Održana 6. SavaParks radionica u Banja Luci

Djelatnici Javne ustanove prisustvovali su dvodnevnoj radionici SavaParks mreže koja je održana u Banja Luci u organizaciji Centra za životnu sredinu (CZZS) i Euronatur-a.

Na radionici je održana evaluacija dosadašnjeg razvoja SavaParks mreže te je dana predodžba daljnjeg razvoja koji vodi dodatnom povezivanju te povećanju broja dionika u Savaparks mreži.

Prezentiran je dosadašnji rad na Sava Bijeloj knjizi te je dan uvid u predstavljanje knjige na nacionalnoj i internacionalnoj razini. Knjiga će pored engleske verzije uskoro biti prevedena na hrvatski jezik a potom i na slovenski, bosanski te srpski jezik.

Mreži se pridružilo Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta iz Banja Luke te udruga Iskriva koja je zadužena za pisanje DTP projekta u koji će biti uključeni svi članovi SavaParks mreže a koji će se, kao pilot projekt, baviti suzbijanjem invazivnih vrsta uz područje sliva rijeke Save.

Ulogu voditelja mreže preuzela je Javna ustanova zeleni prsten Zagrebačke županije od Javne ustanove Kozjanski park iz Slovenije.