Održana 1. dionička radionica za izradu Plana upravljanja područjem ekološke mreže Sava nizvodno od Hrušćice HR2001311

Prva dionička radionica za izradu Plana upravljanja područjem ekološke mreže Sava nizvodno od Hrušćice (HR2001311) (šifra: PU 003), koji se izrađuje u sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, je održana 6. listopada 2021. godine u Sisku.

Ustanove nadležne za izradu ovog Plana upravljanja su koordinirajuća Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje (JU PPLP) te sudjelujuće javne ustanove: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije (JU SMŽ), Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica (JU BPŽ), Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije Zeleni prsten (JU ZgŽ) i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije (JU VSŽ).

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) propisana je izrada planova upravljanja za sva zaštićena područja i područja ekološke mreže. Plan upravljanja je strateški dokument Javne ustanove kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja ili područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana.

Dionička radionica je organizirana u cilju uključivanja dionika u izradu Plana upravljanja, kao i zajedničkog definiranja buduće vizije, ali i prikupljanja podataka o vrijednostima, pritiscima i prijetnjama za ovo područje.

Ova radionica je prva od ukupno četiri koje se planiraju provesti za izradu ovog Plana upravljanja.