C.1.2. Acidofilni cretovi

C.1.2. Acidofilni cretovi (prijelazni i nadignuti cretovi) – Cretovi koji se opskrbljuju vodom koja je siromašna bazama, a kao i kod bazofilnih cretova voda se nalazi na ili blizu površine. U zajednicama dominiraju mali šaševi i smeđe mahovine ili mahovi tresetari, a u većim cretovima njima se pridružuju vrste acidoklinih vlažnih travnjaka, visokih šaševa i tršćaka. Humci maha tresetara ili biljke prijelaznih cretova, vodenjača, amfibijskih zajednica i izvora naseljavaju male depresije. Zajednice kiselih cretova se također mogu pojaviti na malim površinama ili u mozaiku s drugim zajednicama, npr. vlažnim travnjacima, vlažnim šumama i šikarama. Obje zajednice su siromašne vrstama.