A.3.2. Slobodno plivajući flotantni i submerzni hidrofiti

A.3.2. Slobodno plivajući flotantni i submerzni hidrofiti (Razred LEMNETEA de Bolós et Masclans 1955) – Za vegetaciju toga kompleksa biotopa je značajno da se biljke koje tu vegetaciju izgrađuju ne zakorijenjuju za dno bazena, već slobodno plivaju na površini vode ili su submerzne (potpuno uronjene u vodu).