Terenski obilazak Trgovske gore

Djelatnice Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Interpretacijskog centra baštine Banovine i Zavoda za prostorni razvoj Sisačko-moslavačke županije su uz vođenje djelatnika Hrvatskih šuma – šumarije Rujevac i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije posjetile područje Trgovske gore, točnije Majdan, Trgove, Gvozdansko i Bešlinec. Ta područja su značajna po svojoj geologiji i bogatim nalazištima ruda zbog kojih su se kroz povijest izgradile brojne utvrde, među kojima i utvrda Gvozdansko u kojoj su hrvatski plemenitaši Zrinski imali talionicu, ljevaonicu i kovnicu novca, dok je na području Bešlinca 30-ih godina 19. stoljeća izgrađena najveća talionica željeza u tadašnjoj Austro-ugarskoj monarhiji.