Terenski sastanak na Brdu Djed u Hrvatskoj Kostajnici

U park šumi Brdo Djed u Hrvatskoj Kostajnici održan je terenski sastanak koji je za cilj imao raspravu o mogućnosti provođenja pojedinih aktivnosti za uređenje Park šume, a koje se prvenstveno odnose na uređenje pješačkih staza, stvaranje boljih vizura na grad podno Djeda i rijeku Unu, te provođenje aktivnosti koje će omogućiti daljnji ugodan i siguran boravak posjetitelja Brda Djed. Sastanku su prisustvovali gradonačelnik grada Hrvatska Kostajnica, djelatnici Hrvatskih šuma – UŠP Sisak te šumarije H. Kostajnica, inspektor zaštite prirode, te djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ.