Svjetski dan divljih vrsta

U subotu 2. ožujka 2024. obilježili smo Svjetski dan divljih vrsta (World Wildlife Day) u našem Edukacijsko-prezentacijskom centru Natura SMŽ.

Ovogodišnja tema bila je ‘Povezivanje ljudi i planeta: Istraživanje digitalnih inovacija u zaštiti divljih vrsta’.
Posjetitelji su imali priliku doznati više o invazivnim vrstama, velikim grabežljivcima i korištenju modernih tehnologija u zaštiti divljih vrsta.