Sabanejewia balcanica – zlatna nežica

Kategorija ugroženosti: VU – rizična populacija.

Ekologija: Naseljava gornje ili srednje tokove manjih rijeka i potoka. Zlatna nežica živi pojedinačno. Prednost daje plitkoj, ali čistoj (bistroj) vodi. Podnosi zagrijavanje vode do 20°C.

Uzroci ugroženosti: Antropogeni utjecaji, poput onečišćenja gornjih tokova rijeka,  regulacija i pregrađivanja vodotoka