Rijeka Kupa – kemijska analiza vode

Gradsko kupalište Zibel u Sisku i rijeka Kupa, područje ekološke mreže Natura 2000,  u četvrtak 29.3.2023.god. bili su mjesta međunarodnog događanja. Domaćini, učenici Tehničke škole Sisak, 3. razred ekoloških tehničara i profesorica Mateja Dobrinić Đirlić  posjetili su sa srednjoškolskim učenicima iz Francuske i Rumunjske Kupalište Zibel u Sisku. Prilikom posjeta čuvarica prirode Sandra Kalabić održala je kratku prezentaciju zaštićenih područja naše županije i rijeke Kupe, a potom su  svi zajedno  napravili  kemijsku analizu rijeke Kupe.