PREBROJAVANJE KOCKAVICE

Prvi dan proljeća, 21.ožujka 2023. godine koji je i Svjetski dana šuma, učenici 4. razreda Osnovne škole Sela s učiteljicom Suzanom Telar proveli su prebrojavajući kockavicu. Ovogodišnje prebrojavanje kockavice u Sisačko-moslavačkoj županiji započelo je na području Jazvenika. Osim Jazvenika, prebrojavanje će se održavati  i na drugim lokacijama u našoj županiji.  Tako će čuvarici prirode Sandri Kalabić u prebrojavanju kockavice pomoći Područne škole Međurić i Janja Lipa, te  Osnovna škola Sunja koje u svojoj blizini imaju površine prekrivene kockavicom.