Postavljanje novog nosača za gnijezdo bijele rode

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ je u suradnji sa HEP-om Glina i Sisak, te Gradom Glina obavila postavljanje novog stupa i nosača za gnijezdo bijele rode (Ciconia ciconia). Gnijezdo se dugo godina nalazilo na dimnjaku autobusnog kolodvora Glina, no kako je kolodvor u seriji potresa koji su pogodili područje pretrpio oštećenja bilo je potrebno ukloniti staro gnijezdo. Montažom novog nosača stvoren je preduvjet za povratak i gniježđenje roda u neposrednoj blizini starog dimnjaka te se nadamo kako će ga rode ubrzo i nastaniti.