Odrađeni radovi košnje u posebnom rezervatu Cret – Đon močvar

Djelatnici Javne ustanove su tijekom prosinca prošle godine i veljače ove godine odradili radove održavanja staza te košnje i uklanjanja biljne mase sa 9 pokusnih ploha dimenzija 25×25 m. Tako ukupna površina okrčenih ploha iznosi 5.625 m².

Ova aktivnost uklanjanja vegetacije se provodi sa ciljem praćenja utjecaja prirodne sukcesije na stanje vrsta karakterističnih za cretno područje kao što su bijela šiljkica (Rhynchosporetum albae), cretna crvotočina (Lycopodiella inundata), rosika (Drosera rotundifolia), gorski trolist (Menyanthes trifoliata), cretna breza (Betula pubescens) te više vrsta iz roda Sphagnum.