Obavijest – nadmetanje za prikupljanje pismenih ponuda za kupnju osobnog vozila Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ

NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA

za kupnju osobnog vozila Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije

I. PREDMET PRODAJE

Predmet nadmetanja je prodaja osobnog automobila Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije

Dacia Duster 1.6 16V 4WD, Broj šasije: UU1HSDARN45453152, u prometu od 26.06.2012. g., snaga motora 77 kW, radni obujam 1598 cm3, benzinski motor, s prijeđenih 243.808 kilometara, neispravno – nije u voznom stanju, neregistrirano.

Početna cijena je 753,50 € (5.677,25 kn).

II. UVJETI PRODAJE

Pravo sudjelovanja i dostave ponude imaju sve fizičke i pravne osobe.

Pismena ponuda mora sadržavati:

· ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe – kupca

· adresu kupca

· OIB kupca

· ponuđenu cijenu.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom prodavatelja, nazivom i adresom ponuditelja, i naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA KUPNJU OSOBNOG AUTOMOBILA!”. U roku za dostavu ponude ponuditelj može potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati. Takva izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda, s naznakom “IZMJENA” ili “ODUSTANAK OD PONUDE”.

Ponude, bez obzira na način dostave, moraju prispjeti na adresu prodavatelja: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije, Trg grofova Erdödyja 17, 44317 Popovača do zaključno 16.03.2023. u 10.00 sati Ponuda se može dostaviti poštom ili osobno predati u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije, Trg grofova Erdödyja 17, 44317 Popovača.

Ponuda pristigla poslije propisanog roka neće se otvarati nego će se odmah vratiti ponuditelju.

Svi ponuditelji biti će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku 8 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Osobni automobil prodaje se prema sistemu „viđeno-kupljeno”, čime se isključuje mogućnost prigovora na kvalitetu automobila.

Osobni automobil može se razgledati do 15.03.2023., uz prethodnu najavu na 099/6679-123.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. U slučaju dviju ili više ponuda s istom cijenom, odabrat će se ranije zaprimljena ponuda.

Sve troškove vezane za kupnju i prijenos vlasništva, kao i porez, snosi kupac.

Cjelokupni iznos kupljenog automobila potrebno je uplatiti na IBAN HR3923400091110243776 račun Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije u roku 8 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji. Kupac može preuzeti automobil čim uplata bude vidljiva na žiro-računu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije.

Sve ostale informacije i pojašnjenja mogu se dobiti u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije, kod g. Zlatka Butine na broj telefona 099/6679-123 ili e-mail: zlatko.butina@zastita-prirode-smz.hr.

Obavijest možete preuzeti ovdje