Monitoring kockavice

Djelatnici Javne ustanove su i ove godine na području Sisačko-moslavačke županije, na 10 lokacija, obavili monitoring kockavice (Fritillaria meleagris L.). Kockavica je trajna zeljasta biljka, koju možemo pronaći na vlažnim livadama i šumama početkom proljeća. Strogo je zaštićena vrsta, otrovna je pa je životinje ne jedu, tako da je čovjekovo negativno djelovanje (negativan utjecaj na stanište, branje jedinki) glavni uzrok smanjivanja brojnosti ove vrste. Monitoring smo i ove godine obavljali u suradnji sa osnovnim školama pa smo tako na području Desnog Trebarjeva monitoring obavili u suradnji sa učenicima O.Š. Martinska Ves, dok smo monitoring na području Međurića obavili sa učenicima O.Š. Banova Jaruga.