OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prema čl.67 st.1 Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) Jedinke divljih životinja iz prirode koje pripadaju nekoj strogo zaštićenoj vrsti, a koje su pronađene iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane zbrinjavaju se u oporavilištima za divlje životinje, u svrhu oporavka i povratka u prirodu.

U sklopu svojih redovnih aktivnosti  i  djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima sudjeluju u zbrinjavanju ozlijeđenih zaštićenih životinja. Pri pronalasku ozlijeđene zaštićene divlje životinje potrebno je kontaktirati DUZS ili  Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, čiji će  djelatnici pobrinuti  se za ozlijeđenu životinju. Ozlijeđene životinje se prijevoze u  oporavilište AWAP gdje dobivaju daljnju skrb. Prilikom oporavka ponovo se puštaju u prirodu na područje gdje su pronađene.

Ukoliko pronađene ozlijeđenu zaštićenu divlju životinju nazovite slijedeće brojeve:

  • 0996679125 Sandra Kalabić (viši stručni suradnik za očuvanje prirodnih vrijednosti)
  • 0996679123 Zlatko Butina (glavni čuvar  prirode)
  • 112- Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Više na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_144_3086.html