Jeste li znali da je Sellowova pampas trava strana invazivna vrsta?

Fernando de Gorocica, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons” class=”wp-image-4931″/><figcaption> <br>Cortaderia Selloana – autor slike: Fernando de Gorocica</figcaption></figure></div><p>Invazivne strane vrste (<em>invasive alien species</em> – IAS) su jedna od
najvažnijih direktnih prijetnji bioraznolikosti jer svojim širenjem negativno
utječu na autohtone vrste biljaka, životinja i gljiva. U Hrvatskoj je već
zabilježeno više od 600 stranih biljaka i oko 300 stranih životinja, a unesene
su i gljive i druge vrste organizama. Procjenjuje se da je 10-15% njih
invazivno. </p><p>Načini
unosa invazivnih stranih vrsta je različit, a znanje o tome kako utječu na našu
prirodu i okoliš, koliko su opasne za zdravlje i gospodarstvo pomaže u
aktivnostima sprječavanja njihovog širenja. </p><p>Procjenom rizika invazivnosti, vrste se mogu dodati na određene liste, od kojih su najčešće Crna i Bijela lista. Upravo je Sellowova pampas trava (<em>Cortaderia Selloana</em>) uvrštena na Crnu listu. </p><p><a href=Pravilnik o crnoj i bijeloj listi stranih vrsta objavljen u Narodnim novinama br. 13/2024 stupio je na snagu 10. veljače 2024. godine. Donesen temeljem članka 9., stavka 6. Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (Narodne novine, broj 15/18 i 14/19).

Crna lista je popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj. Ove vrste ne smije se unositi na područje Republike Hrvatske, stavljati na tržište, razmjenjivati, držati, uključujući i držanje u kontroliranim uvjetima, uzgajati ili uvoditi u prirodu.

Bijela lista je popis stranih vrsta koje ne predstavljaju ekološki rizik u Republici Hrvatskoj. Za vrste s bijele liste nije potrebno ishoditi dopuštenje Ministarstva za uzgoj u kontroliranim uvjetima, stavljanje na tržište Republike Hrvatske i za uvođenje u prirodu (što je posebno označeno).