Dryocopus martius – crna žuna

Ova najveća europska vrsta djetlića najčešća je u šumama bukve i jele ali također dolazi i u čistim bukovim i ostalim listopadnim šumama. Nastanjuje i manje šumske sastojine, ali ne više od 4 km udaljene od šumskoga kompleksa. Zimi se približava ljudskim naseljima. Stanarica je, ali se mladi primjerci znaju raspršiti po širem području. Gnijezdi se od travnja do srpnja, u duplji koju izdubi u visokom stablu na visini od 4-25 metara. Hrani se ličinkama i odraslim mravima te kornjašima koji žive u kori drveća. Zna se hraniti i po tlu, skakućući po trulim trupcima koje otvara udarcima velikog snažnog kljuna.