Dan rijeke Save

Prigodnim obilaskom čamcima po rijeci Savi obilježen je Dan rijeke Save. Javna ustanova PP Lonjsko polje, kao domaćin, Javna ustanova Priroda Vukovarsko-srijemske županije i Javna ustanova Zaštita prirode Sisačko-moslavačke županije obilježile su 1. lipanj Dan rijeke Save obilaskom rijeke Save od mjesta Drenov Bok do ustave Trebež. Tom prilikom pregledane su kolonije kormorana i bregunica, rupe u kojima se gnijezdi vodomar te mjesta gdje borave ribe.