Dan planeta Zemlje

Povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje učenici 3.c razreda Osnovne škole Dragutina Tadijanovića Petrinja s učiteljicom Danijelom Licitar školske klupe zamijenili su boravkom u šumi. Čuvarica prirode Sandra Kalabić organizirala je učenicima cjelodnevnu radionicu na području značajnog krajobraza Kotar šume. Kao dodatni edukatori pridružili su se Branko Telar iz Šumarije Petrinja,  Kristina Ivković i Tihomir Pejnović iz Uprave šuma Sisak te Goran Gobac iz Hrvatskog šumarskog društva