Crex crex – kosac

Ekologija: Obitavaju na poplavnim i vlažnim travnjacima (pašnjacima i livadama košanicama), travnatim cretovima i planinskim livadama. Ponekad, osobito nakon sezone gniježđenja, obitavaju i na obradivim površinama (nasadima djeteline, uljane repice, žitarica, krumpira i sl.), uz akumulacije itd. Izbjegavaju vodena staništa s dubljom vodom (močvare, obale jezera i rijeka), tršćake i ostalo gusto raslinje više od 50 cm.

Razlozi ugroženosti: Intenziviranje poljodjelstva, isušivanje prostranih vlažnih područja, odumiranje tradicionalnog stočarstva, lov i krivolov. Na području Županije su važne populacije ove vrste, koje u RH imaju kategoriju osjetljive vrste, ali su na Svjetskom crvenom popisu ugroženosti na globalnoj razini te je veliki značaj RH za očuvanje ove vrste.