Bombina bombina x B. variegata – crveni/žuti mukač

Ova vrsta preferira toplije vrijeme, te su odrasle žabe aktivne temperaturnom rasponu od 10 do 30 °C. Žabe uglavnom vrijeme provode u vodi ili neposrednoj blizini. Hiberniraju u mulju ili dnu lokvi od kraja rujna ili listopada, do kasnog ožujka ili travnja. Razmnožavaju se od travnja do kolovoza, a životni ciklus usklađen im je sa razdobljima obilnih padavina. Jaja polaže uglavnom u plitke, privremene lokve na vodenu vegetaciju. Životni vijek može biti duži od 10 godina, dok spolnu zrelost dosežu u drugoj godini života.