BioBlitz događaj

I ove godine na području Sisačko-moslavačke županije održat će se Bioblitz događaj kojim se želi zabilježiti što veći broj  invazivnih stranih vrsta. Ovaj  europski događaj održavat će se  od 26. do 28.svibnja te svi zainteresirani stanovnici  Sisačko-moslavačke županije mogu sudjelovati u njemu. 

Invazivne strane vrste rasprostranjene su na području naše županije i podatci dobiveni u Bioblitz događaju dat će informaciju njihovoj brojnosti. Invazivne strane vrste potiskuju domaće zavičajne vrste praveći štetu u ekosistemu.

JU Zaštita prirode SMŽ će 26.svibnja u mjestu Topolovac, područje ekološke mreže Natura, Donja Posavina, provoditi Bioblitz događaj te bilježiti pronađene invazivne strane vrste. 

Više o Bioblitz događaju možete pročitati na sljedećim web stranicama:   https://www.haop.hr/hr/novosti/ukljuci-se-u-bioblitz-o-invazivnim-stranim-vrstama-na-razini-europe-26-28-5-2023 i https://invazivnevrste.haop.hr/novosti/67.