, , ,

Dani otvorenih vrata EU projekata

Edukativno-prezentacijski centar Natura SMŽ Pozivamo Vas…
,

22.05. Dan zaštite prirode RH

22.05. je Dan zaštite prirode RH, ali je i Međunarodni dan…
,

Svečano otvoren Edukativno-prezentacijski centar Natura SMŽ u Petrinji

Župan Ivan Celjak i ravnateljica Javne ustanove za upravljanje…

Bijela roda u Sisku

Sisak je grad okružen očuvanim nizinskim krajobrazom koje su…

Monitoring bregunica i pčelarica

Bogata ornitofauna na području Sisačko-moslavačke županije…

Kosci za kosce 2018.

U subotu 04.08.2018. godine u Veleševcu, na području Selca…

I.1.5.2.2. Zajednica obične koprive i podagrastog jarčevca

I.1.5.2.2. Zajednica obične koprive i podagrastog jarčevca…

I.1.5. Nitrofilna, skiofilna ruderalna vegetacija

I.1.5. Nitrofilna, skiofilna ruderalna vegetacija (Razred GALIO-URTICETEA…

E.4.5. Mezofilne i neutrofilne čiste bukove šume

E.4.5. Mezofilne i neutrofilne čiste bukove šume (Podsveza…

E.4.2. Srednjoeuropske, acidofilne bukove šume

E.4.2. Srednjoeuropske, acidofilne bukove šume (Sveza Luzulo-Fagion…

E.3.2.1. Mješovita šuma hrasta kitnjaka i pitomog kestena

E.3.2.1. Mješovita šuma hrasta kitnjaka i pitomog kestena (As.…

E.3.2. Srednjoeuropske šume hrasta kitnjaka, te obične breze

E.3.2. Srednjoeuropske šume hrasta kitnjaka, te obične breze…

E.3.1. Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume

E.3.1. Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume (Sveza…

E.2.2. Poplavne šume hrasta lužnjaka

E.2.2. Poplavne šume hrasta lužnjaka (Sveza Alno-Quercion roboris…