, , ,

Dani otvorenih vrata EU projekata

Edukativno-prezentacijski centar Natura SMŽ Pozivamo Vas…
,

22.05. Dan zaštite prirode RH

22.05. je Dan zaštite prirode RH, ali je i Međunarodni dan…
,

Svečano otvoren Edukativno-prezentacijski centar Natura SMŽ u Petrinji

Župan Ivan Celjak i ravnateljica Javne ustanove za upravljanje…

Bijela roda u Sisku

Sisak je grad okružen očuvanim nizinskim krajobrazom koje su…

Monitoring bregunica i pčelarica

Bogata ornitofauna na području Sisačko-moslavačke županije…

Kosci za kosce 2018.

U subotu 04.08.2018. godine u Veleševcu, na području Selca…
,

Izložba Kulturni krajolik Zrinska gora u Sisku

U sklopu Dana europske baštine izložba "Kulturni krajolik Zrinske…

7. skup članova SavaParks mreže

U Novom Sadu u organizaciji Euronatur-a i Pokrajinskog zavoda…

Otvorenje izložbe "Kulturni krajolik Zrinska gora"

  Dani europske baštine najrasprostranjenija su participativna…

Posjet LIFE projektima u Sloveniji i Italiji

U sklopu EU projekta Jačanje kapaciteta za Nacionalnu kontakt…

PAKRA I BIJELA - HR2001330

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove -…

PODRUČJE UZ MAJU I BRUĆINU - HR2001387

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove -…

PODRUČJE OKO HRVATSKE KOSTAJNICE - HR2001370

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove -…

ZRINSKA GORA - HR2001356

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove -…

PODRUČJE OKO ŠPILJE GRADUSA - HR2001342

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove -…

ŠAŠEVA CRET - HR2001331

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove -…