,

22.05. Dan zaštite prirode RH

22.05. je Dan zaštite prirode RH, ali je i Međunarodni dan…
,

Svečano otvoren Edukativno-prezentacijski centar Natura SMŽ u Petrinji

Župan Ivan Celjak i ravnateljica Javne ustanove za upravljanje…

Bijela roda u Sisku

Sisak je grad okružen očuvanim nizinskim krajobrazom koje su…

Monitoring bregunica i pčelarica

Bogata ornitofauna na području Sisačko-moslavačke županije…

Kosci za kosce 2018.

U subotu 04.08.2018. godine u Veleševcu, na području Selca…

Sylvia nisoria- pirgava grmuša

Ova ptica je izrazita selica, a zime provodi  u tropskim dijelovima…

Strix uralensis - jastrebača

Srednje velika noćna sova roda Strix, s do 15 podvrsta koje…

Picus canus - siva žuna

Duga 25-28 cm i teži 130-180 grama.  Perje sliči na njegova…

Pernis apivorus - škanjac osaš

Ptica grabljivica iz porodice jastrebova (Accipitridae) koja…

Lanius minor- sivi svračak

Ovaj  vrabac srednje veličine jede velike kukce pogotovo leptire,…

Lanius collurio - rusi svračak

Ptica vrapčarka iz por. svračkova (Laniidae), riđ na leđima,…

Haliaeetus albicilla – orao štekavac

Ekologija: Gnijezdi pretežno u nizinskim hrastovim šumama uz…

Ficedula albicollis – bjelovrata muharica

Bjelovrata muharica selica koja se vraća iz Afrike u vrijeme…

Dryocopus martius – crna žuna

Ova najveća europska vrsta djetlića najčešća je u šumama…

Dendrocopos medius - crvenoglavi djetlić

Nastanjuje listopadne šume s dovoljnom količinom starog i suhog…