Zbrinjavanje sova

U četvrtak, 16. travnja tijekom rušenja stabla smreke u Banovoj Jarugi pronađeno je 5 ptića sove,  male ušare. Ptići su uspješno zbrinuti u AWAP-u gdje su daljnju skrb o ptićima  preuzeli njihovi djelatnici.  Ptići će u AWAP-u na zbrinjavanju ostati sve do osamostaljenja.

Ukoliko pronađete ispalog ptića sove, poželjno ga je vratiti što bliže gnijezdu. Ako to nije moguće, potrebno je ptića staviti na najbližu moguću granu drveta s kojega je ptić ispao. Majka može nastaviti hraniti  svog ptića, iako se ptić ne nalazi u samome gnijezdu.

Ako niti jedna od navedenih opcija nije ostvariva, potrebno je kontaktirati najbližu ustanovu za zaštitu prirode koja će ispale ptiće prevesti do prihvatilišta za životinje.