Zaštita i očuvanje bijele rode – započela isplata naknada vlasnicima objekata

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodi projekt “Zaštita i očuvanje bijele rode Ciconia ciconia” koji se odnosi na davanje pomoći (naknade) vlasnicima koji imaju gnijezdo na krovu objekta u njihovom vlasništvu. U tijeku su pripremne radnje za isplatu doznačenih sredstava Fonda i učešća Županije za vlasnike 226 objekata.

Bijela roda je strogo zaštićena vrsta koja pripada europskim gnjezdaricama i zaštićena je prema Zakonu o zaštiti prirode i Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama. Rode žive u neposrednoj blizini ljudi – stanuju i podižu mlade u njihovim dvorištima, a hranu pronalaze u blizini mjesta gdje se gnijezdi. Upravo zbog toga očuvanje i zaštita ove ugrožene vrste ovisi o očuvanju ruralnih i prigradskih područja i povoljnom stanju vlažnih staništa u kojima ima dovoljno hrane za opstanak ove vrste. Ovaj projekt, koji osigurava isplatu naknade vlasnicima objekata na kojima se nalazi gnijezdo rode u iznosu od 700,00 kn (FZOEU 50%i SMŽ 50%) omogućava očuvanje i zaštitu biološke raznolikosti te suživot čovjeka i prirode koji je na području Sisačko-moslavačke županije tradicionalno prisutan. Tijekom lipnja i srpnja djelatnici Ustanove obišli su područja gdje je evidentirana prisutnost rode na u Sisačko-moslavačkoj županiji i zabilježili broj gnijezda na objektima. Korisnicima naknada dostavljena je potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava, a nakon prikupljene dokumentacije izvršena je obrada te je ista upućena na FZOEU kako bi se ostvario prijenos sredstava. Sisačko-moslavačka županija je osigurala kroz proračun Ustanove za 2015. godinu potrebno učešće u vrijenosti od 50% za 226 objekata korisnika koji su ostvarili pravo naknade u skladu s uvjetima Ugovora.

Ovaj tjedan je započela isplata naknada vlasnicima objekata na kojima se nalazi gnijezdo rode, strogo zaštićene vrste.