Kategorija zaštite: Značajni krajobraz
Godina zaštite: 1975.
Površina: 5378,55 ha
Registarski broj: 310
Ciljevi očuvanja: šumsko stanište; revitalizacija u cilju ponovnog uspostavljanja izletničke i rekreacijske funkcije

Šuma između Siska i Petrinje. Zajednica hrasta kitnjaka i običnog graba s mjestimično raširenim pitomim kestenom i bukvom.

Na sjevernom dijelu sađene su četinjače. Šumom gospodare Hrvatske šume, a područje je i lovište s nekoliko lovno-gospodarskih objekata. U vrijeme rata ova šuma je bila minirana te je danas nepristupačna i zapuštena. Potrebno je razminiravanje i revitalizacija njezine funkcije izletišta i rekreacijskog područja.