Kategorija zaštite: posebni ornitološki rezervat
Godina zaštite: 1969.
Registarski broj: 230
Površina: 78,59 ha
Ekološka mreža: Obuhvaćeno područjem NATURA 2000- Sunjsko polje (HR2000420) te Donja Posavina (HR1000004)
Ciljevi očuvanja: močvarne ptice

Na desnoj obali Save nalazi se posebni ornitološki rezervat, koji obuhvaća područje močvarnih livada, šuma jasena, vrbe i topole, okruženo poplavnim šumama hrsta lužnjaka. Područje je značajno za gniježđenje pataka. Nalazi se na području općine Sunja.

U ornitološkom rezervatu Dražiblato nalazi se skrovita bara površine oko 12 ha na kojima je zabilježeno više ugroženih vrsta močvarnih ptica (bijela čaplja, čaplja žličarka, njorka, divlja patka I dr.).