Kategorija zaštite: posebni botanički rezervat
Godina zaštite: 1964.
Registarski broj: 115
Površina: 17,42 ha
Ekološka mreža: NATURA 2000 područje- Cret Blatuša HR2001001
Ciljevi očuvanja: prijelazni acidofilni cret (cret bijele šiljkice)

Prijelazni acidofilni cret smješten na području sela Blatuša, općina Gvozd. Posebno važno područje na kojem raste značajna zajednica šiljkice (Rhynchosporetum albae) i mesožderke rosike (Drosera rotundifolia). Reliktna zajednica je prostorno ograničena na manjem području koje karakterizira tresetna podloga dubine 4,8 m najdublja u Hrvatskoj. Površina creta je 11 ha.

Na cretu je zastupljena u Hrvatskoj vrlo rijetka i reliktna zajednica bijele šiljkice Rhynchosporetum albae W. Koch 1926,. Interesantne vrste biljaka koje dolaze na ovom području su ugrožene vrste (CR-kritično ugrožene, EN – ugrožene i VU – osjetljive kategorije temeljem IUCN kriterija) prema Crvenoj knjizi vaskularne flore Hrvatske (Nikolić & Topić, ed.) cretna crvotočina (Lycopodiella inundata), rosika (Drosera rotundifolia),gorski trolist (Menyanthes trifoliata), cretna breza (Betula pubescens), te više vrsta iz roda Sphagnum od kojih su posebno zanimljivi rijetki crveni mahovi tresetari. Ovaj cret značajan je i kao jedno od samo dva nalazišta cretne breze u Hrvatskoj.