1

CRET ĐON MOČVAR

2

DRAŽIBLATO

3

KRAPJE ĐOL

4

RAKITA

5

LONJSKO POLJE

6

MOSLAVAČKA GORA

7

ODRANSKO POLJE

8

PETROVA GORA

9

KOTAR ŠUMA

10

BRDO DJED

11

STROSSMAYEROVO ŠETALIŠTE

12

SUNJSKO POLJE

ZAŠTIĆENA PODRUČJA

 KATEGORIJAIMENAMJENAZAŠTITAPOVRŠINARAZINA UPRAVLJANJA
1.POSEBNI REZERVATCRET
ĐON-MOČVAR
Zaštita biološke raznolikost s naglaskom na određenu sastavnicu, znanstvena istraživanja, posjećivanje20.04.1964.
Br. reg. 115
20 haŽupanija
2.POSEBNI REZERVATDRAŽIBLATOZaštita biološke raznolikost s naglaskom na određenu sastavnicu, znanstvena istraživanja, posjećivanje12.11.1969.
Br. reg. 230
78,59 haŽupanija
3.POSEBNI REZERVATKRAPJE
ĐOL
Zaštita biološke raznolikost s naglaskom na određenu sastavnicu, znanstvena istraživanja, posjećivanje10.10.1963.
Br. reg. 85
26,18 haU sastavu PPLP
Državna
4.POSEBNI REZERVATRAKITAZaštita biološke raznolikost s naglaskom na određenu sastavnicu, znanstvena istraživanja, posjećivanje12.11.1969.
Br. reg. 231
148,63 haU sastavu PPLP
Državna
5.PARK PRIRODELONJSKO POLJEZaštita biološke i krajobrazne raznolikosti, odgojno-obrazovna, turističko-rekreacijska namjena28.03.1990.
Br. reg. 377
51173,29 haDržavna
6.REGIONALNI PARKMOSLAVAČKA GORAZaštita krajobrazne raznolikosti, održivi razvitak, turizam25.06.2011.
Br. reg. 467
15.107,61 ha
8197,93 ha
6909,68 ha
Županija SMŽ i Bjelovarsko-bilogorska
7.ZNAČAJNI KRAJOBRAZODRANSKO POLJEZaštita krajobrazne i biološke raznolikosti, održivi razvitak, turizam, rekreacija25.07.2006.
Br. reg. 461
9399,47 haŽupanija
8.ZNAČAJNI KRAJOBRAZPETROVA GORAZaštita krajobrazne i biološke raznolikosti, održivi razvitak, turizam, rekreacija05.12.1969.
Br. reg. 234
2734,91 haŽupanija SMŽ i Karlovačka
9.ZNAČAJNI KRAJOBRAZKOTAR - STARI GAJTurizam i rekreacija, zaštita krajobrazne vrijednosti16.07.1975.  
Br. reg. 310
5378,55 haŽupanija
10.PARK ŠUMABRDO DJEDTurizam i rekreacija, zaštita krajobrazne vrijednosti28.04.2000.
Br. reg. 427
27,59 haŽupanija
11.SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURESTROSSMAYEROVO ŠETALIŠTEZaštita prirodne i kulturne baštine i krajobrazne raznolikosti, turizam i rekreacija, edukacija24.02.1969.
Br. reg. 213
1.51 haŽupanija
12.ZNAČAJNI KRAJOBRAZSUNJSKO POLJEZaštita krajobrazne i biološke raznolikosti, održivi razvitak, turizam, rekreacija02.10.2013.
Br. reg. 471
20.270,25 haŽupanija
POPIS ZAŠTIĆENIH PODRUČJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE