Karta zaštićenih područja SMŽ

1

CRET ĐON MOČVAR

2

DRAŽIBLATO

3

MOSLAVAČKA GORA

4

ODRANSKO POLJE

5

PETROVA GORA

6

KOTAR ŠUMA

7

BRDO DJED

8

STROSSMAYEROVO ŠETALIŠTE

9

SUNJSKO POLJE

10

LONJSKO POLJE

11

KRAPJE ĐOL

12

RAKITA

POPIS ZAŠTIĆENIH PODRUČJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Tablica
KATEGORIJAIMENAMJENAZAŠTITAPOVRŠINARAZINA UPRAVLJANJA
1.POSEBNI REZERVATCRET ĐON-MOČVARZaštita biološke raznolikost s naglaskom na određenu sastavnicu, znanstvena istraživanja, posjećivanje20.04.1964.
Br. reg. 115
20 haŽupanija
2.POSEBNI REZERVATĐOL DRAŽIBLATOZaštita biološke raznolikost s naglaskom na određenu sastavnicu, znanstvena istraživanja, posjećivanje12.11.1969.
Br. reg. 230
78,59 haŽupanija
3.REGIONALNI PARKMOSLAVAČKA GORAZaštita krajobrazne raznolikosti, održivi razvitak, turizam25.06.2011.
Br. reg. 467
15.107,61 ha
8197,93 ha
6909,68 ha
Županije SMŽ i Bjelovarsko-bilogorska
4.ZNAČAJNI KRAJOBRAZODRANSKO POLJEZaštita krajobrazne i biološke raznolikosti, održivi razvitak, turizam, rekreacija25.07.2006.
Br. reg. 461
9399,47 haŽupanija
5.ZNAČAJNI KRAJOBRAZPETROVA GORAZaštita krajobrazne i biološke raznolikosti, održivi razvitak, turizam, rekreacija05.12.1969.
Br. reg. 234
2734,91 haŽupanije SMŽ i Karlovačka
6.ZNAČAJNI KRAJOBRAZKOTAR - STARI GAJTurizam i rekreacija, zaštita krajobrazne vrijednosti16.07.1975.  
Br. reg. 310
5378,55 haŽupanija
7.PARK ŠUMABRDO DJEDTurizam i rekreacija, zaštita krajobrazne vrijednosti28.04.2000.
Br. reg. 427
27,59 haŽupanija
8.SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURESTROSSMAYEROVO ŠETALIŠTEZaštita prirodne i kulturne baštine i krajobrazne raznolikosti, turizam i rekreacija, edukacija24.02.1969.
Br. reg. 213
1.51 haŽupanija
9.ZNAČAJNI KRAJOBRAZSUNJSKO POLJEZaštita krajobrazne i biološke raznolikosti, održivi razvitak, turizam, rekreacija02.10.2013.
Br. reg. 471
20.270,25 haŽupanija
10.PARK PRIRODELONJSKO POLJEZaštita biološke i krajobrazne raznolikosti, odgojno-obrazovna, turističko-rekreacijska namjena28.03.1990.
Br. reg. 377
51173,29 haDržavna
11.POSEBNI REZERVATKRAPJE ĐOLZaštita biološke raznolikost s naglaskom na određenu sastavnicu, znanstvena istraživanja, posjećivanje10.10.1963.
Br. reg. 85
26,18 haU sastavu PPLP
Državna
12.POSEBNI REZERVATRAKITAZaštita biološke raznolikost s naglaskom na određenu sastavnicu, znanstvena istraživanja, posjećivanje12.11.1969.
Br. reg. 231
148,63 haU sastavu PPLP
Državna