Pravilnik o uvjetima držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu (NN 70/2009)
Pravilnik o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta (NN 114/17)
Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama (NN 84/9679/02)
Pravilnik o prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/14)
Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13 i 73/16)
Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže (NN 15/14)
Odluka o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno (NN 17/15, 68/16)
Pravilnik o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta (NN 114/17)
Pravilnik o naknadi štete od životinja strogo zaštićenih vrsta (NN 114/17)
Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (NN 15/18, 14/19)