Provođenje projekta ,,Očuvanje bioraznolikosti aktivnim sprječavanjem širenja invazivnih stranih vrsta’’

Javna ustanova Zaštita prirode Sisačko-moslavačke županije provodi projekt ,,Očuvanje bioraznolikosti aktivnim sprječavanjem širenja invazivnih stranih vrsta’’, financiranog sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sudjelovanje u financiranju projekta „Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta“ (JP ZO 5/2022) sa financiranjem od 100% prihvatljivih troškova projekta. Invazivne strane vrste su sve veći pritisak na očuvanje bioraznolikosti autohtone flore i faune, zdravlje ljudi i gospodarske štete. Potrebno je djelovati zajednički na smanjenju brojnosti i sprječavanju širenja, jačanjem međusektorske suradnje i edukacijom svih segmenta društva.

Cilj projekta je doprinijeti razvoju sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta gdje su određene prioritetne IAS za Sisačko-moslavačku županiju: plutajuća vodena mekčina Ludwigia peploides i crvenouha/žutouha kornjača Trachemys scripta. Uz cilj smanjenja brojnosti populacija kornjača Trachemys scripta potrebno ih je i kontrolirati kako bi se spriječilo daljnje širenje. Vrste su evidentirane na 5 lokacija u županiji, a na 4 lokaliteta je uočen veći broj jedinki. Projekt traje do 2026. godine. Svrha provedbe projekata je smanjenje ovih invazivnih vrsta na definiranim lokacijama i onemogućavanje njihovog širenja na druga područja kako bi se očuvala bioraznolikost i umanjio njihov utjecaj na autohtone vrste i staništa.

Izlov invazivnih vrsta kornjača provodi se metodom postavljanja sunčališta za kornjače koja se redovito obilaze te se uklanjaju invazivne vrste kornjača, a barske kornjače se vraćaju u vodu. Djelatnici ustanove postavili su ovaj tjedan 8 sunčališta na lokacijama Bolničko jezero u Popovači, Bajer u Kutini te Bročice u Novskoj uz dva već postavljena sunčališta na Ciglarskoj grabi u Sisku. Uklanjanje plutajuće vodene mekčine vrši se na lokaciji rijeke Ilove, kontroliranim uklanjanjem cijelih biljaka uz mjere osiguranja koje sprječavaju širenje ostatka biljaka. Uz djelatnike Ustanove u provedbi ovog projekta imamo veliku pomoć lokalnih ribičkih udruga pri postavljanju sunčališta, koje brinu o lokacijama gdje se provodi projekt.