Projekt “Revitalizacija posebnog botaničkog rezervata Đon-Močvar”

Ustanova provodi projekt “Revitalizacija posebnog botaničkog rezervata Đon-Močvar” kojem je cilj očuvanje i zaštita biološke raznolikosti ovog iznimnog cretnog staništa koje je uslijed uznapredovale sukcesije drvenaste i druge invazivne vegetacije ugroženo.

Područje posebnog botaničkog rezervata creta Đon-Močvar i područja ekološke mreže NATURA 2000, je zadnjih desetljeća ozbiljno ugroženo jer se područje ne koristi na tradicionalna način. Depopulacija okolnih seoskih naselja i zamiranje tradicionalnog korištenja poljoprivrednog zemljišta utjecalo je i na očuvanje strogo zaštićenih stanišnih tipova i cretne flore.

Ustanova je izradila projekt s ciljem definiranja dugoročnih mjera koje će pomoći u zaustavljanju gubitka biološke raznolikosti na osnovi praćenja biološko- ekoloških parametara koja se prate u okviru projekta (indikativne vrste vodene i kopnena flore i faune i protozoe).

Do sada su provedene aktivnosti uklanjanja drvenaste i druge  netipične vegetacije na 9 trajnih ploha koje su obuhvaćene monitoring programom praćenja biološko-ekoloških parametara, a u okviru projekta će biti označene svi primjerci ugrožene cretne breze na području creta.

Vrijednost ovog projekta prepoznata je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji iz sredstava pomoći sudjeluje uz Ustanovu,  u financiranju aktivnosti projekta.