Projekt obnove drvenog mosta na rijeci Odri – otvorenje gradilišta i početak radova

Projektom “Održivi razvoj – model očuvanja NATURA 2000 travnjčkih staništa i vrsta” predviđena je izrada zamjenske građevine drvnog mosta preko rijeke Odre te se nakon odrađene faze prikupljanja dokumentacije pristupilo se fazi izvođenja radova. Na natječaju za izvođača radova odabrana je tvrtka Eding d.o.o. iz Zagreba te je gradilište otvoreno 1. kolovoza a završetak radova je predviđen do 15. listopada ove godine. Planirani zahvat obuhvaća izgradnju mosta preko rijeke Odre u dužini od 54 metara, širine kolnog traka 4,0 metara nosivosti do 6 tona, čime bi se omogućio nastavak korištenja prostorne cjeline za obavljanje uobičajenih gospodarskih aktivnosti – stočarenja, obilazak površina pod ispašom i svakodnevne kontrole stoke, redovan rad djelatnika Ustanove i drugo

Kroz ovaj Projekt omogućava se doprinos razvoju ekstenzivnog stočarstva kao mjere očuvanja N2000 travnjačkih vrsta i staništa kroz obnovu drvenog mosta i provođenju redovnih aktivnosti nadzora, monitoringa i edukacije koje provodi Ustanova na području Odranskog polja. Trenutačno ne postoji niti jedan cestovni prijelaz preko rijeke Odre na području Odranskog polja. Jedina mogućnost je bio drveni most koji je u rujnu 2012. izgorio u požaru a nalazio se u sklopu nerazvrstane ceste koja se nalazi u vlasništvu grada Siska te spaja sela Greda (Grad Sisak) sa Ljubljanicom (Općina Martinska Ves).

Projekt je financiran sredstvima Svjetske banke, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Sisačko-moslavačke županije te sredstvima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima SMŽ.