Projekt obnove drvenog mosta na rijeci Odri – nastavak radova…

Radovi Faze 2 na izgradnji drvenog mosta teku prema predviđenom planu. Odrađeni su radovi na AB pilotima na koje su potom postavljene AB naglavne grede. Uslijed rasta vodostaja rijeke Odre došlo je teškoća prilikom  izvođenja radova te su za poslove postavljanja drvenih stupišta pozvani ronioci. U narednim danima planira se postavljanje preostala 2 od ukupno 9 stupišta čime će se povezati lijeva i desna obale rijeke. Predviđeni završetak radova je 15.studenog.

 

Dodatak 7.11.2016

U daljnjem tijeku radova Faze 2 odrađeni su poslovi na postavljanju preostalih stupišta čime su povezane obje strane mosta. I u ovoj fazi radova za poslove montiranja stupišta pozvani su ronioci bez čije pomoći daljnji nastavak radova ne bi bio moguć. U skladu sa vremenskim uvjetima radilo se na čišćenju dijela korita rijeke Odre te se radovi planiraju nastaviti i u narednim danima. Također, u predstojećim danima slijede radovi na izgradnji gornjeg ustroja mosta te dovršetku oba upornjaka čime bi se radovi na izgradnji mosta priveli kraju.