Projekt IAS – edukacija djelatnika za provođenje protokola

U četvrtak, 28. rujna 2023., djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije sudjelovali su na edukaciji vezano uz invazivne vrste crvenouhe i žutouhe kornjače na lokacijama Novska, Kutina i Popovača.

Kolegice Ana Štih Koren i Daria Kranželić iz Udruge Hyle – Hrvatsko herpetološko društvo, predstavile su nam projekt Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta kojem je svrha zaštite barske kornjače kroz provedbu istraživanja i uklanjanja invazivnih vrsta kornjača kojima nije mjesto u jezerima Sisačko-moslavačke županije. Govorilo se o važnosti programa praćenja stanja određenih vrsta, istaknula se važnost podizanja svijesti javnosti radi sprječavanja širenja invazivnih stranih vrsta, zajedno smo istraživali vodene površine i proučavali jedinke kornjača, i na kraju, a ujedno i ono najvažnije, jest da smo razmjenili iskustva stečena dosadašnjim terenskim radom svih ustanova koje provode ovaj projekt.

Cilj održavanja ove edukacije jest usvajanje znanja o značenju i ulozi edukacije u upravljanju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, stjecanju novih informacija o kontroli populacije crvenouhe/žutouhe kornjače uz predstavljanje zaštite autohtonih vrsta barskih kornjača, upoznavanje s alatima i metodama kao pomoć za uspješnije i isplativije provođenje protokola te predstavljanje važnosti rada naših institucija.