Plave žabe

Jeste li znali da postoje plave žabe u našoj Sisačko-moslavačkoj županiji !?
Mužjaci močvarne smeđe žabe (Rana arvalis) za vrijeme parenja mijenjaju boju tijela u modro plavu boju. Cijela priča započinje krajem zime (ožujak, travanj) kada temperature dosežu petnaestak stupnjeva. Tada se smeđe žabe okupljaju radi parenja. Što je boja mužjaka savršenija više ženki privlači na parenje i time si osigurava veće potomstvo. Mužjaci se glasaju karakteristično za samo ovu vrstu, čime se partneri prepoznaju. Svaki par polaže i do dvije tisuće jajašaca. Ženke nakon parenja izgledaju prilično ispijeno i mršavo jer su jajašca činila oko
50% njihove ukupne tjelesne mase. Sve vrste smeđih žaba u Hrvatskoj strogo su zaštićene Zakonom o zaštiti prirode te se ne smiju namjerno uznemiravati (posebno tokom parenja), hvatati ili ubijati.