Zebur by Web Derlemesi

By Web Derlemesi

Show description

Read Online or Download Zebur PDF

Best nonfiction_3 books

The Interpreter's Resource (Topics in Translation, 19)

The Interpreter’s source presents a accomplished evaluation of analyzing at first of the 21st century. in addition to explaining the differing kinds of examining and their makes use of, it features a variety of Codes of Ethics, details on group analyzing all over the world and particular insurance of overseas firms, which hire interpreters.

Joe Ledger 01 Patient Zero

In case you have to kill an identical terrorist two times in a single week there is both anything fallacious together with your international or whatever unsuitable together with your abilities. .. and there is not anything mistaken with Joe Ledger's skills.  and that is either an exceptional, and a foul thing.  it is solid simply because he is a Baltimore detective that has simply been secretly recruited via the govt. to steer a brand new taskforce created to house the issues that fatherland safety cannot deal with.

Additional info for Zebur

Example text

34:19 Doğrunun dertleri çoktur, Ama RAB hepsinden kurtarır onu. 34:20 Bütün kemiklerini korur, Hiçbiri kırılmaz. 34:21 Kötü insanın sonu kötülükle biter, Cezasını bulur doğrulardan nefret edenler. 34:22 RAB kullarını kurtarır, O'na sığınanların hiçbiri ceza görmez. 35. Bölüm 35:0 Davut'un mezmuru 35:1 Ya RAB, benimle uğraşanlarla sen uğraş, Benimle savaşanlarla sen savaş! 35:2 Al küçük kalkanla büyük kalkanı, Yardımıma koş! 35:3 Kaldır mızrağını, kargını beni kovalayanlara, «Seni ben kurtarırım» de bana!

45:6 Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, Krallığının asası adalet asasıdır. 45:7 Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, Seni sevinç yağıyla Arkadaşlarından daha çok meshetti. 45:8 Giysilerinin tümü mür, öd, tarçın kokuyor; Fildişi saraylardan gelen çalgı sesleri seni eğlendiriyor! 45:9 Kral kızları senin saygın kadınların arasında, Kraliçe, Ofir altınları içinde senin sağında duruyor. 45:10 Dinle, ey kral kızı, bak, kulak ver, Halkını, baba evini unut.

RAB yaşamımın kalesidir, Kimseden yılmam. 27:2 Hasımlarım, düşmanlarım olan kötüler, Beni yutmak için üzerime gelirken Tökezleyip düşerler. 27:3 Karşımda bir ordu konaklasa, Kılım kıpırdamaz, Bana karşı savaş açılsa, Yine güvenimi yitirmem. 27:4 RAB'den tek dileğim, tek isteğim şu: RAB'bin güzelliğini seyretmek, Tapınağında O'na hayran olmak için Ömrümün bütün günlerini O'nun evinde geçirmek. 27:5 Çünkü O kötü günde beni çardağında gizleyecek, Çadırının emin yerinde saklayacak, Yüksek bir kaya üzerine çıkaracak beni.

Download PDF sample

Rated 4.05 of 5 – based on 7 votes