Održan radni sastanak u Park šumi Brdo Djed

Djelatnici Javne ustanove su u suradnji sa predstavnikom Hrvatskih šuma – šumarije Hrvatska Kostajnica, djelatnikom Grada Hrvatska Kostajnica – komunalnim redarem te djelatnikom tvrtke EKOS Hrvatska Kostajnica d.o.o. odradili radni sastanak sa ciljem uklanjanja suhih i prijetećih stabala na području Park šume Brdo Djed u Hrvatskoj Kostajnici. Napravljen je obilazak pješačkih staza u sklopu kojeg je odrađena i doznaka suhih stabala za sječu kako bi se opasnost za prolaznike svela na minimum. Radovi na sječi i uklanjanju se planiraju provesti u mjesecu rujnu ove godine. Nakon provedbe navedenih radova, na Brdo Djed postaviti će se edukativni stalci koji će sadržavati informacije o biljnim vrstama koje se mogu uočiti duž pješačke staze.