Održan BioBlitz

Drugu godinu JU Zaštita prirode SMŽ provela je Bioblitz događaj. Događaj  je održan u petak 26. svibnja u mjestu Topolovac, područje ekološke mreže Natura 2000 Donja Posavina,  s učenicima i nastavnicom područne škole Topolovac, učenicima 5. i 6. razreda  te nastavnicom prirode Natašom Knežević. Napravljen je obilazak područja oko škole u potrazi za invazivnim  stranim vrstama koje su prijavljene u aplikaciju  „Invazivne vrste u Hrvatskoj “. Zabilježene su  površine na kojima su pronađene sljedeće invazivne strane vrste: amorfa, petolisna lozica, japanski dvornik i jednogodišnja krasolika.

Bioblitz događaj održava se od 26. do 28. svibnja te svi zainteresirani mogu prijaviti pronađene invazivne strane vrste  putem aplikacije ili web stranice https://invazivnevrste.haop.hr.