Svjetski dan šuma i Svjetski dan voda

IDF_poster_ENSvjetski dan šuma
Šume su najraznovrsniji biološki ekosustavi na kopnu te se, sa ciljem ukazivanja na važnost šuma i potrebu njihove zaštite na globalnoj razini, svake godine 21.ožujka obilježava Svjetski dan šuma. Šumama treba posvetiti veliku pažnju jer se površina šumskog zemljišta postupno smanjuje što za posljedicu ima znatan učinak na klimu i okoliš. Razlozi koji dovode do smanjenja prvenstveno se povezuju sa čovjekovom aktivnošču, direktno kroz provođenje prekomjernih sječa, prenamjene šumskih zemljišta u poljoprivredna, izgradnje urbanih naselja i dr. te indirektno kroz ispuštanje štetnih plinova u atmosteru i deponiranjem teških metala sa oborinama u tlo. Svaki negativni čimbenik može znatno poremetiti biološku ravnotežu u njima a takvi čimbenici imaju za posljedicu promjenu klime na globalnoj razini, te tada dolazi do pojava ekstremnih klimatskih uvjeta kao što su temparaturni ekstremi, suše, poplave.

Naša ustanova obilježiti će Svjetski dan šuma kroz niz edukativnih radionica koje će voditi čuvarica prirode Sandra Kalabić. U dječjem vrtiću Popovača 20.03.2017.god. povodom Dana šuma djeca starijih vrtićkih grupa sudjelovat će u zanimljivoj edukaciji o šumama i upoznati život jelenka.

2017-03-21_09415121.03.2017. god. učenici 1-4. razreda OŠ Komarevo pozdravit će proljeće. Učenici će se upoznati s međunarodnim projektom „Spring Alive“ u kojem će naučiti ponešto o pticama „vjesnicima“ proljeća. Nakon edukacije moći će se uključiti u prepoznavanje pojedinih vrsta ptica i pronalazak novih gnijezda u svojoj okolini.

 

 

 

2017-03-21_094152Svjetski dan voda
Voda je elementarna tvar neophodna svakom živom biću. Sa ciljem usmjeravanja pozornost na probleme vezane za vodu i vodne resurse Opća skupština UN-a 1993. g. proglasila je Svjetski dan voda te se od tada tradicionalno obilježava 22. ožujka svake godine. Dan voda predstavlja važnosti vode i potiče na održivi razvoj i održivo gospodarenje sa izvorima pitke vode. Svake godine obilježava se sa drugom temom a ovogodišnja tema je „Otpadna voda“. Otpadna voda predstavlja sve veći problem na globalnoj razini, bilježi se porast zagađenih tvari u njoj te 80% nje završi neobrađeno u prirodi. Iz tog razloga potrebno je poticati na recikliranje otpadnih voda širom svijeta.

Dan voda 22.03.2017. započet će s kemijskom analizom vode u OŠ Budaševo u kojoj će učenici od 5. do 8. razreda tražiti moguće onečišćenje u uzorcima Kupe i Save. Istog dana i učenici OŠ Popovača obilježit  će Dan voda, a moguće onečišćenje će tražiti kemijskom analizom potoka Jelenka.