Obavijest vlasnicima objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode

Pozivaju se vlasnici objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode s područja Sisačko-moslavačke županije koji nisu dostaviti potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja naknade za gnijezdo bijele rode da dostave traženu dokumentaciju do 04.kolovoza 2023.god

Kako bi ostvarili pravo na naknadu potrebno je dostaviti potpisanu Izjavu i  kopiju dokaza o vlasništvu objekta (Vlasnički list, Rješenje o nasljeđivanju i dr.)

Dokumentaciju je potrebno poslati na e-mail jupriroda.smz@sk.t-com.hr ili na adresu  Trg grofova Erdödyja 17, 44 317 Popovača.