Ardeola ralloides - žuta čaplja

Ekologija: Obitavaju na plitkim močvarama, manjim barama, kanalima,…

Anas strepera - patka kreketaljka 

Ekologija: Gnijezdi na prostranim, plitkim, otvorenim slatkim…

Podiceps nigricolis - crnogrli gnjurac

Ekologija: Gnijezde se na plitkim, najčešće prostranim vodama,…

Gallinago gallinago - šljuka kokošica

Ekologija: Gnijezde se po močvarama, cretovima i vlažnim livadama…

Miniopterus schreibersii - dugokrili pršnjak

Ekologija: Poglavito špiljska vrsta, ali je nađena i u rudnicima…

Plecotus austriacus - sivi dugoušan

Ekologija: Rasprostranjen je u nizinskim i podgorskim područjima,…
,

Svjetski dan močvarnih staništa

Svjetski dan močvarnih staništa obilježava se svake godine…

I.1.5.2.2. Zajednica obične koprive i podagrastog jarčevca

I.1.5.2.2. Zajednica obične koprive i podagrastog jarčevca…