C.2.4. Vlažni, nitrofilni travnjaci i pašnjaci

C.2.4. Vlažni, nitrofilni travnjaci i pašnjaci (Red AGROSTIDETALIA…

C.2.3.2.1. Srednjoeuropske livade rane pahovke

C.2.3.2.1. Srednjoeuropske livade rane pahovke (As. Arrhenatheretum…

C.2.3.1.2. Livade grozdastog ovsika i trave krestac

C.2.3.1.2. Livade grozdastog ovsika i trave krestac (As. Bromo-Cynosuretum…

C.2.3. Mezofilne livade Srednje Europe

C.2.3. Mezofilne livade Srednje Europe (Red ARRHENTHERETALIA…

C.2.2.5.1. Livade rosulje i divljeg ječma

C.2.2.5.1. Livade rosulje i divljeg ječma (Agrostidi-Hordeetum…

C.2.2.4.2. Livade trobridog i lisičjeg šaša

C.2.2.4.2. Livade trobridog i lisičjeg šaša (As. Caricetum…

C.2.2.4.1. Livade busike

C.2.2.4.1. Livade busike (As. Deschampsietum caespitosae H-ić.…

C.2.2.3.3. Pašnjak rosulje i sivozelenog sita

C.2.2.3.3. Pašnjak rosulje i sivozelenog sita (As. Agrostidi-Juncetum…

C.2.2. Vlažne livade Srednje Europe

C.2.2. Vlažne livade Srednje Europe (Red MOLINIETALIA W. Koch…

C.1.2.1.1. Cret bijele šiljkice

C.1.2.1.1. Cret bijele šiljkice (As. Rhynchosporetum albae W.…